מחירון וסיכומי מכירות

להלן מחירון מומלץ ליונקים ומבכירות וסיכומי מכירות חודשיים. אנא ראו מחירון זה כהמלצה בלבד וכבסיס לכל עסקה או חוזה הנעשים בשטח. למרות כל הכתוב, לפני כל עסקה חד פעמית בעיקר מכירת עגלות הרות ופרות לחלב מומלץ ליצור קשר עם אנשי בני בקר.

מחירון

מחירון מאי 2024

מחירון אפריל 2024

מחירון מרץ 2024

מחירון פברואר 2024

מחירון ינואר 2024

מחירון דצמבר 2023

מחירון נובמבר 2023

מחירון אוקטובר 2023

מחירון ספטמבר 2023

מחירון אוגוסט 2023

מחירון יולי 2023

מחירון יוני 2023

מחירון מאי 2023

מחירון אפריל 2023

מחירון מרץ 2023

מחירון פברואר 2023

מחירון ינואר 2023

מחירון דצמבר 2022

מחירון נובמבר 2022

מחירון אוקטובר 2022

מחירון ספטמבר 2022

מחירון אוגוסט 2022

מחירון יולי 2022

מחירון יוני 2022

מחירון מאי 2022

מחירון אפריל 2022

מחירון מרץ 2022

מחירון פברואר 2022

מחירון ינואר 2022

מחירון דצמבר 2021

מחירון נובמבר 2021

מחירון אוקטובר 2021

מכירון ספטמבר 2021

מחירון אוגוסט 2021

מחירון יולי 2021

מחירון יוני 2021

מחירון מאי 2021

מחירון אפריל 2021

מחירון מרץ 2021

מחירון פברואר 2021

מחירון ינואר 2021

מחירון דצמבר 2020

מחירון נובמבר 2020

מחירון אוקטובר 2020

מחירון ספטמבר 2020

מחירון אוגוסט 2020

מחירון יולי 2020

מחירון יוני 2020

מחירון מאי 2020

מחירון אפריל 2020

מחירון מרץ 2020

מחירון פברואר 2020

מחירון ינואר 2020

מחירון דצמבר 2019

מחירון נובמבר 2019

מחירון אוקטובר 2019

מחירון ספטמבר 2019

מחירון אוגוסט 2019

מחירון יולי 2019

מחירון יוני 2019

מחירון מאי 2019

מחירון אפריל 2019

מחירון מרץ 2019

מחירון בפרואר 2019

מחירון ינואר 2019

מחירון דצמבר 2018

מחירון נובמבר 2018

מחירון אוקטובר 2018

מחירון ספטמבר 2018

מחירון אוגוסט 2018

מחירון יולי 22018

מחירון יוני 2018

מחירון מאי 2018

מחירון אפריל 2018

מכירון מרץ 2018

מחירון פברואר 2018

מכירון ינואר 2018

מכירון דצמבר 2017

מחירון נובמבר 2017

מחירון אוקטובר 2017

מחירון ספטמבר 2017

מחירון אוגוסט 2017

מחירון יולי 2017

מחירון יוני 2017

מחירון מאי 2017

מחירון אפריל 2017

מחירון מרץ 2017

מחירון פברואר 2017

מחירון ינואר 2017

מחירון דצמבר 2016

מחירון נובמבר02016

מחירון אוקטובר 2016

מחירון ספטמבר 2016

מחירון אוגוסט 2016

מחירון יולי 2016

מחירון יוני 2016

מחירון מאי 2016

מחירון אפריל 2016

מחירון ינואר 2016

מחירון ינואר 2015

מחירון ינואר 2014

מחירון ינואר 2013

מחירון ינואר 2012

מחירון ינואר 2011

מחירון ינואר 2010

מחירון ינואר 2009

—-

סיכום מכירות

מכירות אפריל 2024

מכירות מרץ 2024

מכירות פברואר 2024

מכירות ינואר 2024

מכירות דצמבר 2023

מכירות נובמבר 2023

מכירות אוקטובר 2023

מכירות ספטמבר 2023

מכירות אוגוסט 2023

מכירות יולי 2023

מכירות יוני 2023

מכירות מאי 2023

מכירות אפריל 2023

מכירות מרץ 2023

מכירות פברואר 2023

מכירות ינואר 2023

מכירות דצמבר 2022

מכירות נובמבר 2022

מכירות אוקטובר 2022

מכירות ספטמבר 2022

מכירות אוגוסט 2022

מכירות יולי 2022

מכירות יוני 2022

מכירות מאי 2022

מכירות אפריל 2022

מכירות מרץ 2022

מכירות פברואר 2022

מכירות ינואר 2022

מכירות דצמבר 2021

מכירות נובמבר 2021

מכירות אוקטובר 2021

מכירות ספטמבר 2021

מכירות אוגוסט 2021

מחירות יולי 2021

מכירות יוני 2021

מכירות מאי 2021

מכירות אפריל 2021

מכירות מרץ 2021

מכירות פברואר 2021

מכירות ינואר 2021

מכירות דצמבר 2020

מכירות נובמבר 2020

מכירות אוקטובר 2020

מכירות ספטמבר 2020

מכירות אוגוסט 2020

מכירות יולי 2020

מכירות יוני 2020

מכירות מאי 2020

מכירות אפריל 2020

מכירות מרץ 2020

מכירות פברואר 2020

מכירות ינואר 2020

מכירות דצמבר 2019

מכירות נובמבר 2019

מכירות אוקטובר 2019

מכירות ספטמבר 2019

מכירות אוגוסט 2019

מכירות יולי 2019

מכירות יוני 2019

מכירות מאי 2019

מכירות אפריל 2019

מכירות מרץ 2019

מכירות פברואר 2019

מכירות ינואר 2019

מכירות דצמבר 2018

מכירות נובמבר 2018

מכירות אוקטובר 2018

מכירות ספטמבר 2018

מכירות אוגוסט 2018

מכירות יולי 2018

מכירות יוני 2018

מכירות מאי 2018

מכירות אפריל 2018

מכירות מרץ 2018

מכירות פברואר 2018

מכירות ינואר 2018

מכירות דצמבר 2017

מכירות נובמבר 2017

מכירות אוקטובר 2017

מכירות ספטמבר 2017

מכירות אוגוסט 2017

מכירות יולי 2017

מכירות יוני 2017

מכירות מאי 2017

מכירות אפריל 2017

מכירות מרץ 2017

מכירות פברואר 2017

מכירות ינואר 2017

מכירות דצמבר 2016

מכירות נובמבר 2016

מכירות אוקטובר 2016

מכירות ספטמבר 2016

מכירות אוגוסט 2016

מכירות יולי 2016

סיכום מכירות יוני 2016

סיכום מכירות מאי 2016

סיכום מכירות אפריל 2016

סיכום מכירות מרץ 2016

סיכום מכירות פברואר 2016

סיכום מכירות ינואר 2016

2015

סיכום מכירות דצמבר 2015

סיכום מכירות נובמבר 2015

סיכום מכירות אוקטובר 2015

סיכום מכירות ספטמבר 2015

סיכום מכירות אוגוסט 2015

סיכום מכירות יולי 2015

סיכום מכירות יוני 2015

סיכום מכירות מאי 2015

סיכום מכירות אפריל 2015

סיכום מכירות מרץ 2015

סיכום מכירות פברואר 2015

סיכום מכירות ינואר 2015

2014

סיכום מכירות דצמבר 2014

סיכום מכירות נובמבר 2014

סיכום מכירות אוקטובר 2014

סיכום מכירות ספטמבר 2014

סיכום מכירות אוגוסט 2014

סיכום מכירות יולי 2014

סיכום מכירות יוני 2014

סיכום מכירות מאי 2014

סיכום מכירות אפריל 2014

סיכום מכירות מרץ 2014

סיכום מכירות פברואר 2014

סיכום מכירות ינואר 2014

2013

סיכום מכירות דצמבר 2013

סיכום מכירות נובמבר 2013

סיכום מכירות אוקטובר 2013

סיכום מכירות ספטמבר 2013

סיכום מכירות אוגוסט 2013

סיכום מכירות יולי 2013

סיכום מכירות יוני 2013

סיכום מכירות מאי 2013

סיכום מכירות אפריל 2013

סיכום מכירות מרץ 2013

סיכום מכירות פברואר 2013

סיכום מכירות ינואר 2013

 

2012

סיכום מכירות דצמבר 2012

סיכום מכירות נובמבר 2012

סיכום מכירות אוקטובר 2012

סיכום מכירות ספטמבר 2012

סיכום מכירות אוגוסט 2012

סיכום מכירות יולי 2012

סיכום מכירות יוני 2012

סיכום מכירות מאי 2012

סיכום מכירות אפריל 2012

 

לתחילת העמוד