מחירון וסיכומי מכירות

להלן מחירון מומלץ ליונקים ומבכירות וסיכומי מכירות חודשיים. אנא ראו מחירון זה כהמלצה בלבד וכבסיס לכל עסקה או חוזה הנעשים בשטח. למרות כל הכתוב, לפני כל עסקה חד פעמית בעיקר מכירת עגלות הרות ופרות לחלב מומלץ ליצור קשר עם אנשי בני בקר.

סיכום מכירות

מכירות אוגוסט 2019

מכירות יולי 2019

מכירות יוני 2019

מכירות מאי 2019

מכירות אפריל 2019

מכירות מרץ 2019

מכירות פברואר 2019

מכירות ינואר 2019

מכירות דצמבר 2018

מכירות נובמבר 2018

מכירות אוקטובר 2018

מכירות ספטמבר 2018

מכירות אוגוסט 2018

מכירות יולי 2018

מכירות יוני 2018

מכירות מאי 2018

מכירות אפריל 2018

מכירות מרץ 2018

מכירות פברואר 2018

מכירות ינואר 2018

מכירות דצמבר 2017

מכירות נובמבר 2017

מכירות אוקטובר 2017

מכירות ספטמבר 2017

מכירות אוגוסט 2017

מכירות יולי 2017

מכירות יוני 2017

מכירות מאי 2017

מכירות אפריל 2017

מכירות מרץ 2017

מכירות פברואר 2017

מכירות ינואר 2017

מכירות דצמבר 2016

מכירות נובמבר 2016

מכירות אוקטובר 2016

מכירות ספטמבר 2016

מכירות אוגוסט 2016

מכירות יולי 2016

סיכום מכירות יוני 2016

סיכום מכירות מאי 2016

סיכום מכירות אפריל 2016

סיכום מכירות מרץ 2016

סיכום מכירות פברואר 2016

סיכום מכירות ינואר 2016

2015

סיכום מכירות דצמבר 2015

סיכום מכירות נובמבר 2015

סיכום מכירות אוקטובר 2015

סיכום מכירות ספטמבר 2015

סיכום מכירות אוגוסט 2015

סיכום מכירות יולי 2015

סיכום מכירות יוני 2015

סיכום מכירות מאי 2015

סיכום מכירות אפריל 2015

סיכום מכירות מרץ 2015

סיכום מכירות פברואר 2015

סיכום מכירות ינואר 2015

2014

סיכום מכירות דצמבר 2014

סיכום מכירות נובמבר 2014

סיכום מכירות אוקטובר 2014

סיכום מכירות ספטמבר 2014

סיכום מכירות אוגוסט 2014

סיכום מכירות יולי 2014

סיכום מכירות יוני 2014

סיכום מכירות מאי 2014

סיכום מכירות אפריל 2014

סיכום מכירות מרץ 2014

סיכום מכירות פברואר 2014

סיכום מכירות ינואר 2014

2013

סיכום מכירות דצמבר 2013

סיכום מכירות נובמבר 2013

סיכום מכירות אוקטובר 2013

סיכום מכירות ספטמבר 2013

סיכום מכירות אוגוסט 2013

סיכום מכירות יולי 2013

סיכום מכירות יוני 2013

סיכום מכירות מאי 2013

סיכום מכירות אפריל 2013

סיכום מכירות מרץ 2013

סיכום מכירות פברואר 2013

סיכום מכירות ינואר 2013

 

2012

סיכום מכירות דצמבר 2012

סיכום מכירות נובמבר 2012

סיכום מכירות אוקטובר 2012

סיכום מכירות ספטמבר 2012

סיכום מכירות אוגוסט 2012

סיכום מכירות יולי 2012

סיכום מכירות יוני 2012

סיכום מכירות מאי 2012

סיכום מכירות אפריל 2012

 

לתחילת העמוד