לזכרו של יוסי

יוסי בגון ז”ל

  • yosi
  • 22 לדצמבר 1945 – 27 למאי 2016

    י"ח בטבת התש"ו – י"ט באייר התשע"ו

    חבר קיבוץ יפעת

יוסי חברנו היקר, עזבת אותנו בחטף.
חבר פעיל בענף המדהים שלנו – מקצוען לעילא, ישר כמו סרגל,
נאמן לדעותיו ולהשקפותיו, יזם בלתי נלאה, מנהיג מוביל.
יוסי, הולכת את ענף הרפת באזור במשך שנות דור להישגים ביציבות ביושר ובמקצועיות.
היית ראש וראשון אדם ישר, ישיר, ענייני וחרוץ.
הקדשת עשרות שנים של פעילות פורייה בשירות הרפתנים, בהתארגנות הרפת,
במרכז חקלאי העמק, בבני בקר, במוסדות ענף החלב והבקר, במסירות רבה בכל תפקיד בצנעה, בחיוך ובאהבת האדם.

יוסי, בטחנו בך וביכולתך לעבור גם את המשבר האחרון אך לצערנו המחלה הכריעה.
אנו תפילה שנדע לשמר ולפתח את הענף ומורשתך לדורות הבאים.
ניפרדנו ממך בכאב גדול.
רצינו לומר לך שאנו אוהבים אותך. תחסר לנו מאוד בעשייתך השוטפת והמרובה.

 

בשם הרפתנים באזור ובארץ.
מוסדות הענף: ההתאחדות מגדלי בקר לחלב, החקלאית ושיאון.
שותפיך בהתארגנות החברים: בבני בקר, במרכז חקלאי העמק,
במפעלי העמק ובמשקי עמק יזרעאל.

 a_03b_03

לתחילת העמוד