פרסומים

 

גרפי יבוא:

גרף יבוא 2001 עד 2023
גרף יבוא נובמבר 2023
גרף יבוא יולי 2022
גרף יבוא נובמבר 2021
גרף יבוא יולי 2021
יבוא ראשי בקר 2001-2021 (2)
יבוא ראשי בקר אפריל 2021
גרף יבוא רב שנתי פברואר 2021
גרף יבוא דצמבר 2020
יבוא ספטמבר 2020
גרף יבוא יולי 2020
גרף יבוא יוני 2020
גרף יבוא מאי 2020
יבוא ראשי בקר אפריל 2020
גרף יבוא דצמבר 2019
גרף יבוא מאי 2019
גרף יבוא יוני 2016
גרף יבוא ספטמבר 2019
גרף יבוא ספטמבר
יבוא בקר אוקטובר 2018
גרף יבוא אוקטבר 2019
גרף יבוא אוקטובר

 

 

 

גרף מחיר וכמות ראשים:  

 גרף מכירות וכמויות אפריל 2024
גרף מרץ 2024
גרף מחיר וכמות פברואר 2024
גרף מחיר וכמות ינואר 2024
גרף מחירות דצמבר 2023
גרף נובמבר 2023
גרף מחיר וכמות אוקטובר 2023
גרף מחיר וכמות ספטמבר 2023
גרף מחיר וכמות אוגוסט 2023
גרף מחיר וכמות יולי 2023
גרף מחיר וכמות יוני 2023
גרף מחיר וכמות מאי 2023
גרף מחירים וכמויות אפריל 2023
גרף מחירים וכמויות מרץ 2023
גרף מחיר וכמות פברואר 2023
גרף מחיר וכמות ינואר 2023
גרף מחירים וכמויות דצמבר 2022
גרף מחירים וכמויות נובמבר 22
גרף כמות ומחירים אוקטובר 22
גרף מחירים ספטמבר 2022
גרף מחירים אוגוסט 2022
גרף מחירים יולי 2022
גרף מחירים יוני 2022
גרף מחירים מאי 2022
גרף מחירים אפריל 2022
גרף מחירים מרץ 2022
גרף מחירים פברואר 2022
גרף מחירים ינואר 2022
גרף מחירים דצמבר 2021
גרף מחירים נובמבר 2021
גרף מחירים אוקטובר 2021
גרף מחירים ספטמבר 2021
גרף מחירים אוגוסט 2021
גרף מחירים יולי 2021
גרף מחירים יוני 2021
גרף מחירים מאי 2021
גרף מחירים אפריל 2021
גרף מחירים מרץ 2021
גרף מחירים פברואר 2021
גרף מחירים ינואר 2021
גרף מחירים דצמבר 2020
גרף מחירים נובמבר 2020
.גרף מחירים אוקטובר 2020
גרף מחירים ספטמבר 2020
גרף מחירים אוגוסט 2020 (1)
גרף מחירים יולי 2020
גרף מחירים יוני 2020
גרף מחירים מאי 2020
גרף מחירים אפריל 2020
גרף מחירים מרץ 2020
גרף מחירים פברואר 2020
גרף מחירים ינואר 2020
גרף מחירים דצמבר 2019
גרף מחירים נובמבר 2019
גרף מחירים ינואר 2019
גרף מחירים פברואר 2019
גרף מחירים מרץ 2019
גרף מחירים מאי 2019
גרף מחירים יוני 2019
גרף מחירים יולי 2019
גרף מחירים אוגוסט 2019
גרף מחירים ספטמבר 2019
גרף מחירים אוקטובר 2019
גרף מחירים דצמבר 2017
גרף מחירים ינואר 2018
גרף מחירים פברואר 2018
גרף מחירים מרץ 2018
גרף מחירים אפריל 2018
גרף מחירים מאי 2018
גרף מחירים יוני 2018
גרף מחירים יולי 2018
גרף מחירים אוגוסט 2018
גרף מחירים ספטמבר 2018
גרף מחירים אוקטובר 2018
גרף מחירים נובמבר 2018
גרף מחירים דצמבר 2018

 

 

 

פרוטוקולים:

פרטוקל אסיפה כללית בני בקר מספר 1-21 מיום 7.7.21 (1)
פרוטוקול הנהלת בני בקר פברואר 2020
פרוטוקול אספה כללית 1-2018
פרוטוקול הנהלה 2-15 מיום 15/12/15
פרוטוקול אספה 1-15 מיום 20/5/15
פרוטוקול הנהלה 1-15 מיום 13/5/15
פרוטוקול ישיבת הנהלה 5-14 מיום 18/11/14
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4-14 מיום 18/6/14
פרוטוקול אספה 1-14 מיום 18/6/14
פרוטוקול ישיבת הנהלה 3-14 מיום 10/6/14
פרוטוקול ישיבת הנהלה 2-14 מיום 21/5/14
פרוטוקול ישיבת הנהלה 1-14 מיום 21/1/14

 

בסדר היום: המלצה לאספה לקבלת בית אלפא לחברות בבני בקר, תקציב 14, סיכומי 13, ירידה במכירות

פרוטוקול אסיפת משקים 1-13 מיום 14/8/13

בסדר היום: דוח הנהלה, דו"ח ועדת ביקורת, אישור דוחות כספיים, בחירת הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה 7/8/13

בסדר יום: אישור פרוטוקול 2/2013 מיום 6 למרץ 2013, דיווח שוטף: סכום חצי שנתי, אתר האינטרנט, מעקב אובליגו סוחרים, אינפורמציה. אישור בעלי זכויות חתימה, אישור הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים", הכנה לאסיפה.

פרוטוקול ישיבת הנהלה 6/3/13

בסדר היום: אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 2-12 מיום 27.12.12, אישור דוחות כספיים ליום 31.12.12, אישור הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לבני בקר (ע"י שרון), אובליגו סוחרים, אינפורמציה.

פרוטוקול ישיבת הנהלה 27/12/12

בסדר היום: אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 1-12 מיום 5.7.12, סיכום שנתי כמויות ראשים ומחירים 2012, אישור תקציב 2013, דוח מצב חוב חמודי, אבו סאלח ושלזינגר צוריאל.

 

דוחות כספיים:

דוחות כספיים ליום 31.12.14
דוחות כספיים ליום 31.12.13
דוחות כספיים ליום 31.12.12
דוחות כספיים ליום 31.12.11
דוחות כספיים ליום 31.12.10

 

 

פרסומים אחרים:

דוח ביקורת אגודת בני בקר לשנת 2015

דוח ועדת ביקורת 2014

דוח ועדת ביקורת 2013

שולחן מגדלים – מועצת החלב 4.11.13

רכזי התארגנות הרפת / פרה רובצת + רישום מוות בת.ז. ש.ו. 200 / מאת ד"ר שריר

בשנת 2006 חוקקה כנסת ישראל תקנות הובלת בע"ח – בהמות במסגרת חוק צעב"ח 1994 סעיפים א' וב' בתקנה 6 מבהירים כי אין לטעון (= להעמיס) ולהוביל פרה רובצת למעט מקרים חריגים. המקרים החריגים מוזכרים ב-6 ב.2. סעיף זה המתייחס ל"טעמים מיוחדים שיירשמו".

קובץ תקנות: צער בעלי חיים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 (2) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.

 

לתחילת העמוד