פרסומים

גרף מחירים נובמבר 2017
גרף יבוא אוקטובר
פרוטוקולים

פרוטוקול הנהלה 2-15 מיום 15/12/15

פרוטוקול אספה 1-15 מיום 20/5/15

פרוטוקול הנהלה 1-15 מיום 13/5/15

פרוטוקול ישיבת הנהלה 5-14 מיום 18/11/14

פרוטוקול ישיבת הנהלה 4-14 מיום 18/6/14

פרוטוקול אספה 1-14 מיום 18/6/14

פרוטוקול ישיבת הנהלה 3-14 מיום 10/6/14

פרוטוקול ישיבת הנהלה 2-14 מיום 21/5/14

פרוטוקול ישיבת הנהלה 1-14 מיום 21/1/14

בסדר היום: המלצה לאספה לקבלת בית אלפא לחברות בבני בקר, תקציב 14, סיכומי 13, ירידה במכירות

פרוטוקול אסיפת משקים 1-13 מיום 14/8/13

בסדר היום: דוח הנהלה, דו"ח ועדת ביקורת, אישור דוחות כספיים, בחירת הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה 7/8/13

בסדר יום: אישור פרוטוקול 2/2013 מיום 6 למרץ 2013, דיווח שוטף: סכום חצי שנתי, אתר האינטרנט, מעקב אובליגו סוחרים, אינפורמציה. אישור בעלי זכויות חתימה, אישור הצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט לעסקים", הכנה לאסיפה.

פרוטוקול ישיבת הנהלה 6/3/13

בסדר היום: אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 2-12 מיום 27.12.12, אישור דוחות כספיים ליום 31.12.12, אישור הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לבני בקר (ע"י שרון), אובליגו סוחרים, אינפורמציה.

פרוטוקול ישיבת הנהלה 27/12/12

בסדר היום: אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 1-12 מיום 5.7.12, סיכום שנתי כמויות ראשים ומחירים 2012, אישור תקציב 2013, דוח מצב חוב חמודי, אבו סאלח ושלזינגר צוריאל.

 

דוחות כספיים

דוחות כספיים ליום 31.12.14

דוחות כספיים ליום 31.12.13

דוחות כספיים ליום 31.12.12

דוחות כספיים ליום 31.12.11

דוחות כספיים ליום 31.12.10

 

פרסומים אחרים

דוח ביקורת אגודת בני בקר לשנת 2015

דוח ועדת ביקורת 2014

דוח ועדת ביקורת 2013

שולחן מגדלים – מועצת החלב 4.11.13

רכזי התארגנות הרפת / פרה רובצת + רישום מוות בת.ז. ש.ו. 200 / מאת ד"ר שריר

בשנת 2006 חוקקה כנסת ישראל תקנות הובלת בע"ח – בהמות במסגרת חוק צעב"ח 1994 סעיפים א' וב' בתקנה 6 מבהירים כי אין לטעון (= להעמיס) ולהוביל פרה רובצת למעט מקרים חריגים. המקרים החריגים מוזכרים ב-6 ב.2. סעיף זה המתייחס ל"טעמים מיוחדים שיירשמו".

קובץ תקנות: צער בעלי חיים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 (2) לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה.

 

לתחילת העמוד