כתובת:

מפעלי העמק ת.ד. 73 מגדל העמק 2310001

טלפונים:

משרד: 04-6544762זיב בן ארי מנכ"ל בני בקר  0522266683
ארנון פלך: 052-3554428
משה שפירא: 054-4630514  אבנר בורר 0556675357

פקס: 04-6544792

דוא"ל:

arnon@mhk.co.il