כתובת:

מפעלי העמק ת.ד. 73 מגדל העמק 2310001

משרד: 04-6544762

טלפונים:

זיו בן ארי- מנכ"ל בני בקר  0522266683

ארנון פלך: 052-3554428
משה שפירא: 054-4630514  

אבנר בורר 0556675357 

 

דוא"ל:

arnon@mhk.co.il